Spotkanie inaugurujące

Niech rozpocznie się proces twórczy!!!
Spotkanie inauguracyjne w Atenach 31 stycznia i 1 lutego partnerów projektu D.I.V.A. współfinansowanego przez Program „Kreatywna Europa”.
Podczas spotkania utworzył się zespół realizatorów, którzy szczegółowo omówili zaplanowane działania i przygotowali się do ich wdrożenia podczas najbliższych 23 miesięcy.

Skip to content