Spotkanie Dyrektorów/ek Artystycznych - Lizbona

D.I.V.A. – Diversity, Inclusion and Visibility in Arts, rozpoczął się proces twórczy. Partnerzy z Grecji – THEAMA, z Polski – TEATR GRODZKI i z Portugalii – TEATRO GATO ESCALADO spotkali się w Lizbonie w dniach 14-16 marca 2023 roku na rezydencji artystycznej, gdzie 3 dyrektorów/ek artystycznych przygotowało, rozplanowało i zainicjowało procesy twórcze oraz działania w ramach projektu.

Skip to content