Partnerzy

THEAMA

TEATR WŁĄCZAJĄCY - Grecja

Grupa teatralna THEAMA to pierwszy profesjonalny zespół teatralny składający się głównie z artystów niepełnosprawnych, założony w Atenach w 2010 roku. Wszyscy są członkami Greckiego Stowarzyszenia Aktorów, potwierdzając swoje prawo do równej reprezentacji w sztukach scenicznych. THEAMA stosuje inkluzywną koncepcję, więc aktorzy/wykonawcy bez niepełnosprawności są również częścią zespołu, i prowadzi Warsztaty Dramatyczne dla wszystkich, którzy chcą założyć pierwszą tego rodzaju Akademię Dramatu w ramach integracyjnych dla niepełnosprawnych i pełnosprawnych artystów. THEAMA aktywnie przyczyniła się do uchylenia dekretu prezydenckiego, który był egzekwowany w przeszłości przez greckie Ministerstwo Kultury i uniemożliwiał osobom niepełnosprawnym zapisywanie się i ukończenie wyższych akademii teatralnych.

Osoby niepełnosprawne stanowią około 9% populacji i jako aktywni obywatele mają równe prawa i obowiązki. Jednym z praw, które aktywnie kwestionują, jest prawo do zostania uznanymi zawodowo aktorami, performerami, artystami na równych warunkach.

THEAMA jest również aktywnie zaangażowana w główne wyzwanie, jakim jest dostępność sztuki. Wszystkie miejsca powinny być dostępne dla publiczności, a za kulisami dla artystów z niepełnosprawnością ruchową. Podobnie widzowie z upośledzeniem sensorycznym mają prawo do treści dostępnych dzięki napisom, językowi migowemu i audiodeskrypcji. Uwzględniono również łagodne występy dla osób z trudnościami w uczeniu się.

Gato Escaldado Teatro

PORTUGALIA

Gato Escaldado Teatro to profesjonalny zespół teatralny stworzony przez młodych artystów w 2019 roku w Lizbonie, PT. Głównym celem jest dostarczanie trafnych i innowacyjnych przedstawień dla dorosłych i dzieci w całym kraju, przyczyniając się do rozwoju kulturowego społeczności lokalnych. Firma ma na celu przyciągnięcie nowych widzów do teatrów i przedstawienie publiczności młodych artystów. Działają na polu sztuk performatywnych, projektów interdyscyplinarnych, produkcji teatralnych i tanecznych, czytań książek, czytań poetyckich, wycieczek kulturalnych, programów edukacyjnych i młodzieżowych.

Do tej pory firma wyprodukowała łącznie dziewięć spektakli, z których siedem jest dla dzieci/młodych nastolatków, a dwa pozostałe dla widzów powyżej 12 roku życia. Firma Gato Escaldado pracuje obecnie nad dwoma kolejnymi produkcjami, którymi będą „Wyspa skarbów” w koprodukcji z Cine-Teatro Louletano oraz „Kobiety trojańskie”, spektakl integracyjny z międzynarodową koprodukcją wspieraną przez program Kreatywna Europa. „Wyspa skarbów” będzie produkcją dedykowaną dzieciom i młodzieży z pewnymi adaptacjami oryginalnego tekstu promującego równość płci.

Teatr Grodzki

POLSKA

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI powstało w 1999 roku w Bielsku-Białej, w województwie śląskim. Zrzesza artystów, pedagogów, animatorów kultury i przedsiębiorców realizujących lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe projekty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych z grup wykluczonych społecznie. Do tych ostatnich należą między innymi osoby z niepełnosprawnością, doświadczone ubóstwem i brakiem pracy, ofiary uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz wszyscy ci, którzy zostali wyalienowani z głównego nurtu życia społecznego i kulturalnego. Stowarzyszenie prowadzi szeroki program wsparcia dla tych grup, oparty na podejściu twórczym i artystycznym.

W 2004 roku TEATR GRODZKI pozyskał od Prezydenta Miasta Bielska-Białej zabytkowy budynek przemysłowy (cztery kondygnacje, 2000 m2). Stowarzyszenie utworzyło tam Zakład Rehabilitacji Zawodowej: drukarnię i introligatornię, w których zatrudnionych jest 41 osób niepełnosprawnych. W budynku otwarto również Warsztat Terapii Zajęciowej zapewniający oddział dzienny dla 30 osób niepełnosprawnych.

Od początku swojej działalności Stowarzyszenie jest zaangażowane w projekty międzynarodowe, w tym w opracowanie i koordynację 2 projektów Phare (Access); 1 projektu Socrates (Minerva), 5 projektów LLP, 4 projektów Erasmus+ i 1 projektu Creative Europe. Stowarzyszenie zatrudnia rocznie około 100 osób i obsługuje potrzeby około 500 osób pokrzywdzonych przez los.

Teatr Grodzki został założony przez lokalnych artystów z myślą o wspieraniu i rozwijaniu działań kulturalnych na rzecz grup defaworyzowanych, w oparciu o ich aktywne zaangażowanie. Od 2000 roku Stowarzyszenie konsekwentnie inicjuje projekty skupione na twórczym wykorzystaniu sztuki w edukacji, terapii i integracji społecznej.

W szczególności Stowarzyszenie realizuje, zgodnie ze swoją nazwą, szeroki program działań opartych na teatrze. Obejmują one m.in. prowadzenie integracyjnej grupy teatralnej, która tworzy spektakle lalkowe i występuje w całej Polsce i za granicą. Ponadto prowadzone są przez nas regularne szkolenia z zakresu teatru zaangażowanego społecznie, zarówno w Polsce jak i za granicą z myślą o wspieraniu rozwoju sztuk społecznych w Europie.

Skip to content