Open Call
Teatr Grodzki

W styczniu br. rozpoczęła się realizacja nowego projektu artystycznego autorstwa greckiej grupy teatralnej THEAMA (Ateny), w którym obok Teatru Grodzkiego uczestniczy także Teatr Gato Escaldado z Lizbony: http://www.teatrgrodzki.pl/…/diva-roznorodnosc…/

Głównym celem projektu jest promocja idei teatru inkluzywnego poprzez angażowanie do działań kreatywnych osób z niepełnosprawnościami i tworzenie wraz z nimi spektakli teatralnych o wysokich walorach artystycznych. Najważniejszym rezultatem inicjatywy będzie wystawienie widowiska opartego na motywach „Trojanek” Eurypidesa, zrealizowanego w wersji filmowej oraz na żywo z międzynarodową obsadą aktorską.

W grudniu 2023 planowany jest cyfrowy pokaz spektaklu, a w lecie 2024 odbędą się trzy premiery – w Portugalii, Polsce i Grecji.
W pierwszych trzech miesiącach realizacji projektu trwały przygotowania do rozpoczęcia prac nad wspólnym widowiskiem. W marcu Teatr Grodzki zakończył otwarty nabór do polskiej obsady „Trojanek”, prowadzony przede wszystkim poprzez dystrybucję ulotek i plakatów informujących o planowanych działaniach i możliwości wzięcia w nich udziału. Dodatkowo wykorzystane zostały bezpośrednie kontakty z instytucjami wspierającymi środowiska zagrożone społecznym wykluczeniem w Bielsku-Białej i okolicach, w szczególności: osoby z niepełnosprawnością intelektualną (Warsztat Terapii Zajęciowej „Jesteś Potrzebny!” i “Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej i Bestwinie), pacjentów psychiatrycznych (Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka), osoby niesłyszące (Polski Związek Głuchych) i osoby niewidome (Polski Związek Niewidomych – Koło w Bielsku-Białej). Próby widowiska, w którym wystąpią lalki bogów greckich – Posejdona i Ateny oraz branek trojańskich zakończą się w czerwcu, a ich artystyczne rezultaty zostaną nagrane w plenerze i następnie włączone do materiału filmowego zawierającego także sceny przygotowane w Grecji i Portugalii.

Skip to content