O projekcie

D.I.V.A. – Diversity, Inclusion, and Visibility in Arts („Różnorodność, integracja i dostępność w sztuce”) to projekt mający na celu zwiększenie możliwości twórczego działania oraz ograniczenie negatywnych skutków pandemii, jakie dotknęły partnerów projektu. Dzięki tej inicjatywie wzmocni się potencjał ich organizacji poprzez współpracę oraz wymianę dobrych praktyk i doświadczeń. W ciągu ostatnich dwóch lat najbardziej ucierpiały małe podmioty kulturalne, zwłaszcza te, które już wcześniej borykały się z trudnościami, prowadząc na przykład grupy wykonawców z niepełnosprawnością. Znacząco zmalały zarówno ich możliwości operacyjne i finansowe, jak i zdolność do tworzenia dzieł artystycznych.

“W ramach projektu planowane są spektakle na żywo (3), spektakl prezentowany online (1) oraz opracowanie „Przewodnika dla twórców teatru inkluzywnego” zawierającego materiały wideo oraz instrukcje tekstowe. Działania projektu obejmują:
-1 rezydencję dla dyrektorów artystycznych w celu usprawnienia działań twórczych i wymiany dobrych praktyk,
-3 warsztaty on-line na temat teatru inkluzywnego,
-1 seminarium on-line na temat usług dostępności dla niepełnosprawnych widzów i wykonawców, aby zapewnić szerokie grono odbiorców z branży kulturalnej,
-próby online i na żywo z udziałem wszystkich partnerów oraz wykonawców pochodzących z różnych środowisk społecznych, o różnej identyfikacji płciowej i niepełnosprawnych.

“Działania twórcze będą nawiązywać tematycznie do greckiej tragedii Eurypidesa “”Kobiety trojańskie””, pierwszego w historii dzieła literackiego, które traktuje o katastrofalnych skutkach wojny i przymusowych przesiedleniach ludności, o nieszczęściach, jakie spotykają ofiary, głównie kobiety i dzieci, oraz ich cierpieniu.
Sztuka sceniczna, stworzona na podstawie „Trojanek”, także w wersji online, będzie pokazywać stałe zagrożenie wojną i jej reperkusjami.”

Świadomy wysiłek zostanie podjęty w celu włączenia do działań projektu tak zwanych “zielonych” praktyk, takich jak prezentacja przedstawień w plenerze, bez użycia aparatury oświetleniowej czy ograniczenie zużycia papieru. Ponadto wszystkie materiały sceniczne i kostiumy zostaną wykonane z tworzyw nadających się do recyklingu.

W skład zespołu partnerów, którego liderem jest THEAMA – Inclusive Theatre z Grecji, wchodzą Teatr Grodzki z Polski oraz Teatro Gato Escaldado z Portugalii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content