Różnorodność, integracja i dostępność w sztuce

D.i.v.a. project

creative europe

D.I.V.A. – Diversity, Inclusion, and Visibility in Arts („Różnorodność, integracja i dostępność w sztuce”) to projekt mający na celu zwiększenie możliwości twórczego działania oraz ograniczenie negatywnych skutków pandemii, jakie dotknęły partnerów projektu. Dzięki tej inicjatywie wzmocni się potencjał ich organizacji poprzez współpracę oraz wymianę dobrych praktyk i doświadczeń. 

W ciągu ostatnich dwóch lat najbardziej ucierpiały małe podmioty kulturalne, zwłaszcza te, które już wcześniej borykały się z trudnościami, prowadząc na przykład grupy wykonawców z niepełnosprawnością. Znacząco zmalały zarówno ich możliwości operacyjne i finansowe, jak i zdolność do tworzenia dzieł artystycznych.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Lista ostatnich wydarzeń i spotkań

Ateny, Grecja

Spotkanie inaugurujące

31 Stycznia-1 lutego 2023

Lizbona, Portugalia

Spotkanie Dyrektorów/ek Artystycznych

13-17 Marca 2023

3 kraje

Spotkanie robocze

24 Czerwca 2023

3 kraje

Trojan Women
Digital Production

27 jun – 10 jul 2023

Blog i Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content