Spotkanie Dyrektorów/ek Artystycznych – Lizbona

Spotkanie Dyrektorów/ek Artystycznych – Lizbona Strona główna D.I.V.A. – Diversity, Inclusion and Visibility in Arts, rozpoczął się proces twórczy. Partnerzy z Grecji – THEAMA, z Polski – TEATR GRODZKI i z Portugalii – TEATRO GATO ESCALADO spotkali się w Lizbonie w dniach 14-16 marca 2023 roku na rezydencji artystycznej, gdzie 3 dyrektorów/ek artystycznych przygotowało, rozplanowało […]

Spotkanie inaugurujące – Ateny

Spotkanie inaugurujące Strona główna Niech rozpocznie się proces twórczy!!!Spotkanie inauguracyjne w Atenach 31 stycznia i 1 lutego partnerów projektu D.I.V.A. współfinansowanego przez Program „Kreatywna Europa”.Podczas spotkania utworzył się zespół realizatorów, którzy szczegółowo omówili zaplanowane działania i przygotowali się do ich wdrożenia podczas najbliższych 23 miesięcy.

Skip to content