Εναρκτήρια Συνάντηση

Η δημιουργική διαδικασία ξεκίνησε!! Εναρκτήρια Συνάντηση στην Αθήνα 31 Ιανουαρίου & 01 Φεβρουαρίου για τους συνεργάτες του D.IV.A. το έργο που συγχρηματοδοτείται από τη Δημιουργική Ευρώπη. Μια ομάδα που έδεσε για να σχεδιάσει και να προετοιμάσει όλες τις συναρπαστικές δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί για τους επόμενους 23 μήνες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο